Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com

Výměna dokladů

Výměna dokladů2018-11-06T10:44:46+00:00

Vydávání a změny občanských průkazů a cestovních dokladů

Vydání a provedení změn občanských průkazů a cestovních dokladů provádí pro občany městské části Praha-Suchdol odbor evidence obyvatel a osobních dokladů úřadu městské části Praha 6, Čs. armády 23, Praha 6.

Odbor evidence

V případě změny bydliště (přistěhováni do městskéčásti Praha-Suchdol) se musíte nejprve přihlásit k trvalému bydlišti na Úřadě MČ Praha–Suchdol a až poté můžete provést změny údajů bydliště ve Vašich dokladech.

Úřední hodiny

Pondělí 8.00 – 18.00
Úterý 8.00 – 12.00 13.00 – 14.30
Středa 8.00 – 18.00
Čtvrtek 8.00 – 12.00 13.00 – 14.30
Pátek 8.00 – 12.00