Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com

Struktura a agenda

Struktura a agenda2019-06-09T22:50:31+00:00

Vedení úřadu
městské části

Kancelář starosty
a tajemníka

Ekonomický odbor

Hospod. správa
a obecní majetek

Odbor vnitřní
správy

Schéma org. struktury