Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com
Rozpočet2019-04-15T09:10:50+00:00
Vyvěšeno dne: Rozpočet:
18.02.2019 MČ Praha-Suchdol – střednědobý výhled 2020 – 2024
MČ Praha-Suchdol – střednědobý výhled 2020 – 2024,
25.01.2019 MČ Praha-Suchdol – schválený rozpočet na rok 2019
Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2019
10.02.2018 MČ Praha-Suchdol – střednědobý výhled 2019 – 2023, hlavní ukazatele 
střednědobý výhled 2019 – 2023, hlavní ukazatele
09.02.2018 MČ Praha-Suchdol – schválený rozpočet na rok 2018
Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2018.
03.02.2017 MČ Praha-Suchdol – schválený rozpočet na rok 2017
Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2017.
10.02.2016 MČ Praha-Suchdol – schválený rozpočet na rok 2016
Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2016
11.03.2015 MČ Praha-Suchdol – schválený rozpočet na rok 2015
Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015
24.02.2014 MČ Praha-Suchdol – schválený rozpočet na rok 2014
Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2014
04.02.2013 MČ Praha – Suchdol – schválený rozpočet na rok 2013
Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2013
20.02.2012 MČ Praha – Suchdol – schválený rozpočet na rok 2012
Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2012
12.03.2011 MČ Praha – Suchdol – schválený rozpočet na rok 2011
Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2011
17.02.2010 MČ Praha – Suchdol – schválený rozpočet na rok 2010
Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2010
02.02.2009 MČ Praha – Suchdol – schválený rozpočet na rok 2009
Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2009
24.01.2008 MČ Praha – Suchdol – schválený rozpočet na rok 2008
Rozpočet MČ Praha – Suchdol na rok 2008
14.06.2007 MČ Praha – Suchdol – schválený rozpočet na rok 2007
Rozpočet MČ Praha – Suchdol na rok 2007
13.06.2007 MČ Praha – Suchdol – schválený rozpočet za rok 2006
13.06.2007 MČ Praha – Suchdol – schválený rozpočet za rok 2005
13.06.2007 MČ Praha – Suchdol – schválený rozpočet za rok 2004
13.06.2007 MČ Praha – Suchdol – schválený rozpočet za rok 2003