Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com
Dokumenty2018-08-31T08:16:01+00:00

Formuláře veřejné správy

Z důvodu zavádění základních registrů veřejné správy připravujeme pro Vás nové formuláře pro podávání žádostí a vyřizování Vašich požadavků.

Základní registry veřejné správy

jsou jedním ze základních pilířů eGovernmentu (elektronické veřejné správy). Základním cílem je ulehčit občanům, firmám a dalším subjektům styk s veřejnou správou, tj. minimalizovat počet návštěv na úřadech a využít možností technologií 21. století pro on-line přístupy odkudkoli a kdykoli. Současně musí veřejná správa zajistit bezpečnou, efektivní a transparentní výměnu přesných a aktuálních (tzv. referenčních) údajů.

Registr obyvatel – ROB

obsahující základní údaje o občanech a cizincích s povolením k pobytu, mezi tyto údaje patří: jméno a příjmení, datum a místo narození a úmrtí a státní občanství

Registr práv a povinností – RPP

obsahující referenční údaje o působnosti orgánů veřejné moci, mj. oprávnění k přístupu do k jednotlivým údajům, informace o změnách provedených v těchto údajích apod.
slouží jako garance bezpečné správy dat občanů a subjektů vedených v jednotlivých registrech

Registr osob – ROS

obsahující údaje o právnických osobách, podnikajících fyzických osobách, orgánech veřejné moci i o nekomerčních subjektech, jako jsou občanská sdružení a církve

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí – RUIAN

spravující údaje o základních územních a správních prvcích

Všechny čtyři základní registry budou fungovat v rámci Informačního systému základních registrů, tzv. ISZR, jehož správu bude mít na starosti nově vzniklý státní úřad (Správa základních registrů). Technologickou platformu informačního systému budou zajišťovat další součásti eGONa – Komunikační infrastruktura veřejné správy (KIVS) a Centrální místo služeb (CMS).

Další informace k Základním registrům veřejné správy naleznete např. na webu ministerstva vnitra.