Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com
Naši senioři2019-05-22T17:04:04+00:00

Žijeme zde spolu – naši senioři

V rámci projektu Žijeme zde spolu – NAŠI SENIOŘI městská část podporuje řadu pro seniory důležitých oblastí a připravuje rozšíření a vylepšení těchto služeb.

K 31. 12. 2015 žilo v Praze-Suchdole 510 mužů a 718 žen starších 65 let, jedná se o 17,5 % suchdolských občanů.

V úterý 25. října 2016 proběhlo setkání se seniory, na kterém byli diskutovány aktuální potřeby seniorů, na 18. duben 2017 je plánováno další, kde budou představeny možnosti rozšíření služeb pro seniory.

Hřiště pro seniory

Městská část připravila a nabídla v červnu 2011 svým starším občanům místa, kde se mohou aktivně setkávat nejen se svými vrstevníky, kde mohou aktivně trávit svůj volný čas a kde mohou pravidelným cvičením posilovat svoji fyzickou a psychickou kondici.

Sestavy pro seniory na Výhledech, v ulici U Kruhovky a ve Stehlíkově ulici

Městská část obdržela na vybudování hřišť pro seniory a rozšíření počtu laviček dotaci od Hlavního města ve výši 100 tisíc korun a dar 359 tisíc korun od Letiště Praha, a,s, v rámci programu Dobré sousedství.

Klub aktivního stáří KLAS

Setkání Klubu aktivního stáří KLAS se konají každé druhé úterý od 15:00 ve velké zasedací místnosti na suchdolské radnici. Zasedací místnost ve 3. podlaží je dostupná výtahem ze dvora za radnicí.

Program setkání je různorodý a sestává se z cestopisných přednášek spojených s promítání fotografií, besed se zajímavými lidmi, umělci a nebo z koncertů vážné i populární hudby. KLAS také každoročně organizuje pro seniory zájezd na zajímavé místo naší vlasti.

Horizont – centrum služeb pro seniory

Horizont – je nestátní neziskovou organizací (církevní právnickou osobou), jejímž posláním je poskytovat sociální péči, služby a pomoc především seniorům, případně dalším dospělým občanům, kteří potřebují pomoc v různých důležitých oblastech života, přitom však nepotřebují nepřetržitou zdravotnickou pomoc a péči.

Horizont nabízí:

  • pečovatelské služby
  • rozvoz obědů
  • denní stacionář
  • ubytování seniorům

Horizont dále organizuje přenášky, koncerty a besedy pro veřejnost.
Setkání se konají v Horizontu v ulici Na Vrchmezí č. 8, v Praze-Sedlci.

Další informace naleznete na webu www.centrumhorizont.cz

Senior fitnes – zdravotní cvičení pro seniory

Zdravotní cvičení pro seniory probíhá každé pondělí od 13:30 do 14:30 ve velké zasedací místnosti na suchdolské radnici. Zasedací místnost ve 3. podlaží je dostupná výtahem ze dvora za radnicí. Cvičení vede Senior fitnes z.s. a cena je 40 Kč / hodinu.

Kontakty:
paní Mgr. Marie Holá
tel.: 774 289 720

www.seniorfitnes.cz