Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com
Současnost2019-06-06T10:27:56+00:00

K 31. prosinci 2018 žilo na území městské části 7 206 spoluobčanů s trvalým bydliště. Reálně ale zde dle odhadu žije přes 10 tisíc obyvatel. Městská část je zřizovatelem Základní školy M. Alše, kde se vzdělává ve 26 třídách 581 dětí. V mateřských školách Gagarinova a K Roztokům je v 9 oddělení místo pro 231 dětí.

Statistický úřad eviduje v naší městské části 2 307 ekonomických subjektů, z nichž 552 působí ve velko- a maloobchodě, 468 v profesních, vědeckých a technických činnostech, 202 v průmyslu, 181 ve zpracovatelském průmyslu, 159 ve stavebnictví, 150 v oblasti nemovitostí atd. Z toho jsou 1 413 soukromí podnikatelé podnikající dle živnostenského zákona, 524 obchodních společnosti, 6 samostatně hospodařících rolníků atd.

Do městské části zajíždí autobusové linky 107 (interval 5 min.), 147 (interval 12 min.), 909 (6x za noc), 160 (interval 60 min.), které jezdí od stanice metra Dejvická a železniční stanice Praha-Podbaba a linka 359, která jede 1x za hodinu přes zastávku u obchodu Lidl v Horoměřicích k nádraží v Roztokách.